Turgut Özatay

1927 — 2002 Age: 74 years old
Open in app open_in_new
info
Türk sinemasında en çok film çeviren 3. kişi olarak bilinir (497 filmde rol almıştır).Kendisi Üsküp'den Balkan Savaşları öncesinde İ zmir'e göç eden Balkan Türklerinden Emin Özatay'ın oğludur.
cake
{"year":1927,"medium":"Dec 30, 1927","full":"Friday, December 30, 1927"}
Wednesday, June 26, 2002
Male
Explore
error Unable to connect to the server Retry
close
MoviesFad
SeriesFad
error Unable to connect to the server Retry