Elo Romančík

1922 — 2012 Age: 89 years old
Open in app open_in_new
info
Slovenský herec Elo Romančík sa narodil ako Emanuel Romančík 17. Decembra 1922 v Ružomberku do chudobnejšej rodiny vášnivého ochotníka. Do roku 1931 žil vo Važci a po jeho vyhorení vyrastal v Liptovskej Podturni. Už od detstva prejavoval výtvarné nadanie a od roku 1939 sa venoval ochotníckemu divadlu. Z finančných dôvodov nedokončil stredoškolské štúdium a živil sa ako robotník a úradník. Aktívne bojoval v Slovenskom národnom povstaní, bol ilegálnym tajomníkom Revolučného národného výboru a po oslobodení predsedom MNV v Podturni. Tu opäť začal s ochotníckym divadlom. V zápätí sa však stal profesionálnym hercom Martinského Divadla Slovenského národného povstania (1945 – 1956). Až do odchodu na penziu bol jedným z popredných členov Národného divadla v Bratislave (1956 – 2002). Svoje citlivé analytické herectvo s humanistickou podstatou a charakterizáciou najlepšie zahral vo veľkých charakterových, kladných a heroických postavách.
cake
{"year":1922,"medium":"Dec 17, 1922","full":"Sunday, December 17, 1922"}
Tuesday, October 9, 2012
Male
Explore
error Unable to connect to the server Retry
close
MoviesFad
SeriesFad
error Unable to connect to the server Retry