Movie poster

The Fall of Abdulhamit

2h, 1m 2003
6.0star /10 1 vote
Abdülhamid Düşerken
Open in app open_in_new
info
Tarihimizde II. Meşrutiyet Dönemi olarak bilinen 1908 – 1909 yılları, etkileri günümüze kadar uzanan; öncelikle Osmanlı coğrafyasını, ardından da bütün dünyayı saran büyük ve sancılı dönüşümler devriydi. O yıllardan bir kesit sunan Abdülhamit Düşerken, II. Meşrutiyet’in hazırlanış sürecini, dönemin tüm siyasi gelişmelerini o yıllarda yaşanan bir aşk ilişkisi çerçevesine yerleştiriyor. Film, mesleğinde başarı kazanmış, Osmanlı İmparatorluğu’nun demokratikleşme mücadelesinde ön saflarda yer almış, İttihat ve Terakki Cemiyeti yöneticilerinden Binbaşı Şefik’in bir nazır kızına ve iktidara sevdalanış öyküsü etrafında gelişiyor.
home

FEMA Studios S.r.l.s. - VAT: IT04220370276

https://femastudios.com