info
Här har man helt sonika tagit de bästa delarna ur Torgny Wickmans ”Kärlekens Språk”-filmer och satt samman dem till vad de kallar ”Sweden in Love”. Detta blir, med en engelsk berättarröst, en 47 minuter överblick av den svenska synden och den frigjorda atmosfären som existerade i Sverige på den tiden, men även sexualitetens alla svårlösta problem.
Explore
error Unable to connect to the server Retry
close
error Unable to connect to the server Retry