Nepodepsaný knoflík

1h, 29m 2003
Co skrývá mlčící vesnice? Dvojice detektivů na stopě vraha...
Open in app open_in_new
info
Venkovská dvojice detektivů (O. Vlach a J. Zadražil) pátrá po vrazích starého Vodičky. Byl to nesympatický stařec, který se zřejmě kdysi stal svědkem kriminálního činu. Dvojice pomalu rozplétá nitky případu sahajícího hluboko do minulosti. Avšak staré události jsou již dávno překryté mlhou zapomnění a neochotou vesnice odhalovat tajemství, které se dotýká osobně každého z jejích obyvatel. Nakonec pomůže, jak to tak bývá, náhoda a nepřímým důkazem vraždy se stane obyčejný knoflík od košile…
Explore
error Unable to connect to the server Retry
close
error Unable to connect to the server Retry