Druhá směna

1h, 20m 1940
Open in app open_in_new
info
Vrchní inženýr Jiří Gregor žije se svou ženou Marií v kraji uhelných dolů. Jejich častým hostem je ing. Petr Lukáš, přítel Jiřího. Jednou však Petr využije Gregorovy nepřítomnosti a vyzná Marii lásku. Když se ji pokusí obejmout, objeví se Jiří. Marie přísahá, že Petrovy city nesdílí. Druhého dne Jiří sfárá do dolu a setká se zde s Petrem...
Explore
error Unable to connect to the server Retry
close
MoviesFad
SeriesFad
error Unable to connect to the server Retry