Movie poster

Biohazard

50m 1978
Open in app open_in_new
info
Były szef Instytutu Naukowego - profesor Molnar, przybywa ponownie do Instytutu, aby poddać się kuracji w związku z chorobą serca. Jego dawny asystent, a obecnie szef Instytutu - Egberg, prowadzi badania, z których Molnar kiedyś się wycofał ze względu na możliwość przekroczenia dopuszczalnej, jego zdaniem, granicy ingerencji w strukturę człowieka. Molnar zostaje ubezwłasnowolniony i kiedy budzi się po operacji - odkrywa przerażającą prawdę: na własny mózg, lecz powłokę cielesną Egberga.
home
domain

FEMA Studios S.r.l.s. - VAT: IT04220370276

https://femastudios.com