House of Angels

1992 — 2010
Open in app open_in_new
info
Änglagård är en herrgård med tillhörande skog- och markegendom som ligger i en isolerad by i Västergötland. När dess ägare, den åldrade enstöringen Erik Zander, dör utan att ha några kända arvingar, räknar byns rikaste man Axel Flogfält med att kunna överta egendomen till ett mycket förmånligt pris. Vid begravningen dyker dock plötsligt Eriks dittills okända barnbarn Fanny Zander upp som ensam arvinge till Änglagård.
Explore
error Unable to connect to the server Retry
close
MoviesFad
SeriesFad
error Unable to connect to the server Retry